Richtlijnen vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid i.v.m. Corona

Als gezondheidszorgberoep is het echter ook belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Algemene adviezen om besmetting te voorkomen

 1. Zeker doen: was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Hoe je best je handen wast, zie je in deze afbeelding.
 2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 3. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 4. Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
 5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
 6. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
 7. Probeer erop te letten je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met je handen.
 8. Wat bij behandeling van een mogelijk of bevestigd geval van COVID-19?
  • Mensen die ziek zijn: maak maximaal gebruik van online en tele – interventies (zie verder). Stel een fysieke consultatie bij voorkeur uit tot na de periode van thuisisolatie indien mogelijk.
  • Indien de zorg dringend en noodzakelijk is, plan deze dan in aan het einde van de dag, als laatste patiënt. Deze patiënten moeten strikt gescheiden kunnen worden van patiënten zonder COVID-19 – symptomen.
  • Geef de patiënt een chirurgisch mondmasker. Als er geen masker beschikbaar is, vraag dan aan de patiënt om zijn of haar neus en mond te bedekken
  • Draag zelf een chirurgisch mondmasker
  • Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd wordt tijdens en na de consultatie
  • Ontsmet het materiaal dat in contact komt met de patiënt
  • Reinig en desinfecteer na de behandeling de oppervlakken en materialen die mogelijk in contact kwamen met respiratoire secreties of andere lichaamsvloeistoffen.

  Wat als je zelf symptomen van COVID-19 vertoont?

  Een klinisch psycholoog kan, net zoals iedereen, de ziekte oplopen. Hij/zij besteedt te allen tijde bijzondere aandacht aan algemene hygiënische maatregelen en is alert voor het optreden van symptomen van een acute luchtweginfectie van de bovenste of onderste luchtwegen.

  • Als een klinisch psycholoog lichte symptomen van een acute infectie van de bovenste luchtwegen ontwikkelt, zonder koorts, kan verder gewerkt worden met, gedurende 7 dagen en tot het verdwijnen van de symptomen, continu gebruik van een masker en handschoenen en een verscherpte handhygiëne.
  • Als een klinisch psycholoog symptomen van een acute infectie van de bovenste of onderste luchtwegen ontwikkelt, met koorts en hoest of ademhalingsproblemen, neemt de klinisch psycholoog telefonisch contact op met zijn/haar behandeld arts of de bedrijfsarts. Indien hij/zij in contact komt met personen met een risicofactor moet een test voor COVID-19 worden uitgevoerd.
  • Indien een test wordt uitgevoerd:
   • In afwachting van het resultaat mag de klinisch psycholoog niet werken en moet hij/zij in thuisisolatie blijven en de aanbevelingen van de procedure “Hygiënevoorlichting aan de patiënt” volgen.
   • Als het resultaat negatief is, kan de klinisch psycholoog in overleg met de behandeld arts het werk hervatten, wanneer de koorts verdwenen is.
   • Als het resultaat positief is (bevestigd geval):
    • moet de klinisch psycholoog ten minste 7 dagen in thuisisolatie blijven, of langer, totdat de symptomen verdwijnen;
    • de aanbevelingen van de procedure “Hygiënevoorlichting aan de patiënt” worden verder opgevolgd;
    • er moet telefonisch contact genomen worden me de behandelend arts of de bedrijfsarts als de symptomen verergeren, of als andere symptomen optreden aan het einde van de arbeidsongeschiktheid.