Omdat het niet voor iedereen even gemakkelijk is om de juiste hulp voor uw problemen te vinden, geven we hier een heel summier overzicht van enkele probleemgebieden die we behandelen. Mocht u toch nog bijkomende vragen hebben, aarzel dan zeker niet om ze me te stellen.

We geven zowel individuele, koppel- als groepstherapie aan adolescenten (+14) en volwassenen die geconfronteerd worden met psychische problemen en hieraan via gesprekstherapie onder begeleiding van een psycholoog-psychotherapeut willen werken. We werken via gesprekstherapieën, die zowel kortdurend als langdurend en intensief van aard kunnen zijn. Afhankelijk van de problematiek en de vraag werken we ondersteunend, inzichtgevend of oplossingsgericht.

Indien nodig, werken we ook met tolken om het taalprobleem te verhelpen. Deze kosten zijn evenwel voor de aanvrager.