Omdat het niet voor iedereen even gemakkelijk is om de juiste hulp voor uw problemen te vinden, geven we hier een heel summier overzicht van enkele probleemgebieden die we behandelen. Mocht u toch nog bijkomende vragen hebben, aarzel dan zeker niet om ze me te stellen.

We geven zowel individuele, koppel- als groepstherapie aan kinderen, adolescenten (+14) en volwassenen die geconfronteerd worden met psychische problemen en hieraan via gesprekstherapie onder begeleiding van een psycholoog-psychotherapeut willen werken. We werken via gesprekstherapieën, die zowel kortdurend als langdurend en intensief van aard kunnen zijn. Afhankelijk van de problematiek en de vraag werken we ondersteunend, inzichtgevend of oplossingsgericht.

We werken zowel op individuele basis, als met koppels, gezinnen en groepen.

Indien nodig, werken we ook met tolken om het taalprobleem te verhelpen. De ze kosten zijn evenwel voor de aanvrager.

Algemene  richtlijnen met betrekking tot communicatie, eerste opvang en gedragsverandering

Corona (Covid – 19) beheerst het nieuws. Nu drastische maatregelen genomen worden door de regering die effectief het dagelijkse leven van de burgers beïnvloeden, neemt de onrust onder de bevolking toe. We vragen dan ook aan alle psychologen om op elke mogelijke wijze onderstaande tips uit te dragen naar de bevolking:
  • Houd het juiste perspectief: Op dit moment zijn er twee reële bedreigingen:
  1. Kwetsbare groepen: het virus is wel degelijk bedreigend voor een aantal groepen in onze samenleving, met name de ouderen (65 +) en mensen die al verzwakt waren (bv. door een andere medische aandoening). Hen dienen we te beschermen.
  2. Overbelasting van het gezondheidssysteem: er is een reële dreiging dat ons gezondheidssysteem overbelast gaat worden. Hierdoor zou essentiële basiszorg niet meer verleend kunnen worden door de uitval van onze eerstelijnshulpverleners of hierdoor zouden mensen niet meer kunnen opgenomen worden in onze ziekenhuizen. We kunnen besmetting wellicht niet voorkomen, maar we kunnen wel degelijk de besmettingspiek uit, en afvlakken, waardoor een dergelijke overbelasting vermeden kan worden.
Er is dus geen onmiddellijk gevaar voor je eigen gezondheid!
  • Zorg dat je de feiten juist hebt: in een periode van ongerustheid weten we dat er al snel “fake news” zal circuleren. Vanuit psychologisch onderzoek weten we dat wanneer mensen ongerust zijn, ze een cognitieve bias zullen vertonen en eerder zullen letten op elementen die onrustwekkend zijn, waarna ze deze vervolgens zullen uitvergroten. Corrigeer dit en maak gebruik van de officiële en objectieve informatie van de overheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/
  • Praat erover met je kinderen: zeker nu de lessen, jeugd- en sportactiviteiten opgeschort worden, raken deze maatregelen ook de kinderen. Praat er over met hen met eerlijke en leeftijdsadequate informatie. Ouders kunnen hun kinderen helpen omgaan met stress en onrust door hen te laten focussen op dagelijkse routine. Denk er aan dat kinderen naar hun naaste volwassenen kijken als rolmodel over hoe om te gaan met deze situatie. Herinner ouders hier dan ook aan.
  • Blijf verbonden: Door verbonden te blijven met je omgeving kan je een zekere vorm van normaliteit handhaven, gevoelens delen en stress ontladen. Moedig mensen aan om officiële richtlijnen en informatie te delen met elkaar en dit om “fake news” te ontkrachten en elkaar niet nog meer ongerust te maken. Respecteer hier wel de maatregelen van de overheid ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus.
  • Zoek professionele hulp: merk je dat je overweldigd wordt door gevoelens van onrust, angst en dat deze je dagelijkse leven (werk, persoonlijke relaties) verstoren. Zoek dan contact met een professional uit de geestelijke gezondheidszorg, bij voorkeur bij een psycholoog bij jou in de buurt. Het is erg belangrijk om op dit moment voorzieningen, zoals onze ziekenhuizen, niet verder te overbelasten.
  • Promoot persoonlijke veiligheid: mensen kunnen zelf aan hun veiligheid en aan die van hun omgeving werken. Dat gevoel van zelfcontrole is belangrijk om gevoelens van onrust tegen te gaan. Dit kan door de richtlijnen van de overheid op te volgen inzake persoonlijke hygiëne (bv. handenwassen), door het naleven van omgevingsmaatregelen (bv. vermijden van evenementen), door sociale afstand te respecteren (bv. vermijden van zich met te veel mensen in te kleine omgevingen te bevinden), enz. Een overzicht van deze maatregelen kan je vinden op https://www.infocoronavirus.be/nl/.