Tempierenhof

De praktijk bevindt zich op het domein van het Tempierenhof gelocaliseerd, de oude vroenhoeve Sint-Verona (Froenenhof).

Het Tempierenhof is een voormalig vroenhof en dateert van vroeg in de vijftiende eeuw. Het oudste gedeelte is in 1680 gebouwd maar de kelders dateren al van vroeger. Hertog Jan I had in 1286 een herverdeling van zijn grondgebied doorgevoerd. Een deel van Vroeienberg, met de kerk, het nabije Hof ten Poele en de omliggende huizen behoorden voortaan tot de ammanie Brussel; een ander deel ten noorden van de Voer ging met Bertem naar de meierij Leuven. Het gebouw bevindt zich dus in het oude hertogdom Brabant op de grens van de meierij Leuven en de ammanie Brussel. Het  andere deel van het woonhuis dateert uit 1764. Gedurende de volgende eeuwen zijn er nog verschillende aanpassingen en verbouwingen gebeurd. Zo dateren de schuren uit de negentiende en twintigste eeuw.

Zoals tal van historische panden heeft ook deze oude hoeve haar aandeel gekregen van branden en verbouwingen die een aanzienlijk deel van haar authentiek karakter vernietigden. In 1972 kwam hierin echter een kentering ten goede.

Zorgvuldig werd gezocht naar de juiste bouwmaterialen en architectonische details. Toen omstreeks 1985 ook de aanpalende schuur kon worden aangekocht, lag de weg open voor een volledige reconstructie met behoud van alles wat nog gered kon worden, maar vooral met het doel om het karakter van het totale complex in ere te herstellen.

Na meer dan veertig jaar restauratie en verbouwingswerken kon ook de omgeving worden aangepakt. Er kwam een verzorgde en aangelegde tuin met oude boomgaard, schapenweides en een deel bebossing, overeenstemmend met wat er op oude kaarten nog te zien was. Hierdoor ligt het historisch pand nu midden in een oase van rust en een zee van groen.

Wij hebben er ook voor gekozen om op de plaats waar volgens de Ferrariskaarten al eeuwen een hoogstamboomgaard, meer bepaald fruitweides (synoniem: boerenboomgaarden) stond, deze te blijven cultiveren . De hoogstamboomgaarden worden gewaardeerd om hun landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarde. Het behoud ervan is dan ook zeer belangrijk.(Zie t agentschap Onroerend Erfgoed Wetenschappelijke instelling van de Vlaamse Overheid, Beleidsdomein Omgeving in dat verband: https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/OAOE/122/OAOE122-001.pdf).

Een fruitweide (synoniem: boerenboomgaard) is een extensief beheerde hoogstamboomgaard van beperkte oppervlakte (meestal kleiner dan 1ha) vlakbij de hoeve en doorgaans omringd door een veekeringshaag. De weidefunctie is dominant en de fruitteelt bestaat uit een combinatie van een (groot) aantal verschillende lokale fruitsoorten en variëteiten bedoeld voor eigen gebruik. Dit is het oudste type traditionele hoogstamboomgaard in Vlaanderen. Tot ca 1840, voor de commercialisering van de fruitteelt, was dit type boomgaard algemeen verspreid in ons land en besloeg het naar schatting circa 5% van de totale teeltoppervlakte (Jacobs, 1997). (Relicten van) dit type boomgaard komen nog op een aantal plaatsen in Vlaanderen voor. Een systematische inventarisatie is echter nodig om de verspreiding van deze boomgaarden in kaart te brengen.

In fruitweides kwamen een groot aantal lokaal verschillende fruitsoorten en variëteiten voor. De bomen stonden ver uit elkaar en werden minimaal onderhouden. Op basis van literatuur blijkt dat jonge aanplanten beschermd werden tegen veevraat door het omringen van de stam met doornige aanplanten (verdoornen) en ook minimale snoeiwerken zoals sleunen en dunnen werden uitgevoerd. Het grazend vee zorgde voor een natuurlijke bemesting. De opbrengst volgde het natuurlijke ritme van beurtjaren waarbij jaren van overvloedige oogst afgewisseld werden met een jaren van mindere opbrengst.

Naast therapie en consulten bij artsen, worden er ook culturele activiteiten georganiseerd en wordt het geheel ook door natuurverenigingen gesuperviseerd.

Sinds 2020 woont de familie Peeters Van Calster op het domein en hoopt met zowel ons gezin en vrienden, als ook met onze praktijken en culturele activiteiten een meerwaarde voor onze buurt te mogen zijn.

Zie o.a. https://erfgoedkamer.wordpress.com/2020/03/25/vroeienberg-in-de-middeleeuwen

Privacy en rookverbod

We willen met aandrang vragen om de privacy van de familie en de buren te respecteren en willen er nog even op wijzen dat het gehele domein rookvrij is! Dit houdt in dat eronder geen beding gerookt mag worden, noch sigaretten en sigaren, noch elektronische sigaretten  enz. en dit vanaf de eerste stap vanop de oprijlaan. Gelieve hier rekening mee te houden.

https://www.tabakstop.be