Wat is relaxatietherapie?

Rust… wie verlangt er van tijd tot stond niet naar? Maar onze spieren zijn nooit in volledige rust. Zelfs wanneer we ons ontspannen, zijn er steeds bepaalde spieren opgespannen. Dit is deels te wijten aan de bouw van ons lichaam maar vaak is dit ook het gevolg van onze emoties. Wie met iets zit, is wat meer gespannen… en “opgespannen”. Als de spieren te lang intens gespannen zijn, kunnen we fysische klachten vormen.

Lichaam en geest werken dus op elkaar in. Je spontaan ontspannen in zulke situaties is een veel zwaardere opdracht dan vaak op het eerste zicht lijkt. Via de progressieve methode van Jacobson als therapievorm proberen we de patiënt technieken aan te bieden om zichzelf tot rust te brengen.

Verloop

We starten de sessies door een persoonlijke overzicht en probleemanalyse te maken. Daarna gaan we over door in een aangepaste omgeving een aantal technieken in te oefenen. Maar omdat stress van de patiënt zich ook buiten onze ruimte voorkomt, proberen we met de patiënt technieken te ontwikkelen om ze thuis, op het werk, op straat, …. , kortom in het dagelijks leven toe te passen met het oog op meer autonomie. In de daarop volgende sessies analyseren we de resultaten en de moeilijkheden van de uitgevoerde “huistaken” en proberen we ze toe te passen in steeds stressvollere omstandigheden.

Voor wie is relaxatietherapie geschikt?

Relaxatietherapie is geïndiceerd bij ziektebeelden maar ook bij mensen die onder “gewone” stress staan. Wij werken enkel met volwassenen en jongeren.

We willen sterk benadrukken dat wij (ook niet tijdens deze relxatieoefeningen) nooit onze patiënten fysiek aanraken.

 

 

 

Slaaptherapie

We geven zowel korte informatiesessies als meerdaagse trainingen voor zowel professionals als voor geïnteresseerden en voor organisaties.

 

Lezingen “Slaapvaardigheden”

Op de lezingen “Slaapvaardigheden” van 2 tot 3 uur krijg je een inleiding over wat de normale slaap is en wat er kan mee mislopen. Nadien krijg je “tips en trics” die je kunnen verder helpen ome een slaapprobleem aan te pakken of die je kunnen helpen om het ontwikkelen van een chronisch slaapprobleem te vermijden. Dit is onze mini slaaptraining die vooral informatief en preventief bedoeld is, maar waarin je reeds tips krijgt waarmee je aan de slag kan.

Onze inleiding “Slaapvaardigheden” ( 5 X 2 tot 3 uur)  is een korte informatiesessie over chronische slapeloosheid. U krijgt hierbij een syllabus bij.

Cursus “Slaapvaardigheden”

Onze cursus “Slaapvaardigheden” ( 5 X 2 tot 3 uur)  is een kortdurende behandeling van chronische slapeloosheid. Chronische slapeloosheid is slapeloosheid die langer dan drie maanden duurt en die aanleiding geeft tot klachten overdag:  vermoeidheid, vergeetachtigheid, minder goed kunnen onthouden, beperkingen in sociaal of arbeidsgerelateerd functioneren, somberheid en slaperigheid.

Enkele thema’s uit de cursus

Voorbestemmende, uitlokkende en onderhoudende factoren.

Voorbestemende factoren kunnen genetisch  zijn, samenhangen met de persoonlijkheid ( bv. perfectionisme) of sociale omstandigheden (bv. geluidshinder). Bij acute slapeloosheid zijn er vaak factoren aanwezig die de slapeloosheid uitlokken. Denk hierbij aan een medisch probleem, een psychische stoornis of een stressvolle gebeurtenis. Normaal gesproken verdwijnt deze slapeloosheid als de uitlokkende factor verdwijnt. Er kan echter sprake zijn van factoren die het slaapprobleem in stand houden, zoals  lang in bed liggen, frequent dutten overdag, en piekeren.Deze onderhoudende factoren zorgen ervoor dat u verstrikt raakt in een vicieuze cirkel van slapeloosheid.

Cognitieve gedragstherapie voor insomnie (CGT-I, zoals onze cursus)

Een recent uitgevoerd onderzoek naar het effect  van deze behandeling laat zien dat de positieve effecten op inslaaptijd, aantal keren wakker ’s nachts, duur van waak na inslapen en slaapkwaliteit groot zijn en dat het positieve effect op de totale slaaptijd gemiddeld is (Riemann & Perlis, 2008). De effecten zijn vergelijkbaar of beter dan die van slaapmedicatie. Het grote voordeel van CGT-I is dat u niet afhankelijk hoeft te zijn van slaapmedictie om beter te slapen.

Vicieuze cirkel.

De manier waarop iemand omgaat met slapeloosheid (gedachten en gedrag ) bepaalt voor een groot gedeelte of het slechte slapen chronisch wordt. Als u piekert over gebrek aan slaap en de gevolgen hiervan , wordt de vicieuze cirkel versterkt. Dit piekeren zorgt ook voor lichamelijke en emotionele spanning. In de vicieuze cirkel van slapeloosheid versterken de piekergedachten, verkeerde slaapgewoonten en emotionele en lichamelijke overactiviteit elkaar op een negatieve manier.

Doel van de cursus “Slaapvaardigheden”:  het doorbreken van deze vicieuze cirkel.

De belangrijkste delen van deze cursus zijn: informatie over slaap, zelfregistratie van slaap- en waakgedrag, doorbreken van verkeerd aangeleerde slaapgewoonten, aanpakken van niet-helpende gedachten en leren verminderen van lichamelijke spanning.  De zelfredzaamheid wordt versterkt: zelf beter leren omgaan met slaap door te weten wat u het best kunt doen of laten.

Het consequent uitvoeren van huistaken is een voorwaarde voor mogelijk succes. In tegenstelling tot medicamenteuze behandeling is CGT-I een actief proces waarbij uw inzet het verloop en effect van de behandeling bepaalt. Het is een behandeling die soms een langdurige en volgehouden inzet vraagt, omdat opdrachten niet altijd meteen effect hebben en u er zelfs in het begin alleen de nadelen van ondervind. En toch is deze therapie de meest effectieve.