Tim Peeters is erkend psycholoog (KU Leuven) en erkend psychoanalytisch psychotherapeut (KU Leuven).

Uitleg van de naam extimacy of extimiteit (Fr. Extimité)

Extimiteit is een term die volgens Jacques-Alain Miller door Jacques Lacan is uitgevonden. Het prefix ex (van exterieur) wordt er met het Franse woord intimité (intimiteit) verbonden. Dit neologisme zou pogen de paradoxale positie die het subject ten opzichte van de Andere inneemt te beschrijven: het subject hecht zich aan iemand, aan iets wat haar of hem steeds volkomen vreemd blijft. Immers de kern van wat ons verlangen uitmaakt, is tegelijkertijd zo intiem als ook zo extern. Binnen de analyse komt deze term eveneens terug, namelijk bij het plotse inzicht van de analysant: het meest intieme is een waarheid die als iets wat van buiten komt en aan haar of hem wordt geopenbaard! Het verlangen van het subject is dus het verlangen van de Ander. Lacan gebruikte de Moebiusfiguur om dit topologisch te illustreren.

Tim Peeters

Tim Peeters

erkend psycholoog en erkend psychoanalytisch psychotherapeut