Hoeveel kost een therapie?

Een vaak gestelde vraag is hoeveel psychotherapie nu mag kosten. Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Ik schets dit kort en probeer dit in mijn visie wat te kaderen.

Hoewel ik niet exact kan zeggen hoeveel het tarief zal bedragen (omdat het individueel bepaald wordt), kan ik wel meedelen dat de stelregel is dat de prijs van psychotherapie varieert naargelang de psychotherapeut en het type van therapie. Een korte therapie van het behavioristische type wordt dus noodzakelijkerwijs goedkoper dan vijf maanden of drie jaar psychoanalyse! U kan me natuurlijk altijd even contacteren om de meer individueel benaderende prijs te weten te komen (zie contact). Met sommige instellingen hebben wij afspraken omtrent het tarief. Zij zullen u in dat geval hiervan op de hoogte brengen.

In elk geval zal de kost van onze sessies tijdens de eerste sessie het voorwerp zijn van een duidelijk mondelinge afspraak tussen u en mij.

Hoe betalen?

Het liefst wordt er na iedere sessie contant betaald. Het eerste gesprek (intake en opstart dossier) is standaard €80. We vragen ook om steeds vier sessies op voorhand te plannen en  we verwachten dat deze sessies goed worden genoteerd om  het vergeten van sessies  te voorkomen. Kort telefonisch overleg van minder dan tien minuten wordt niet aangerekend daarna wordt 15 euro per aangevangen tien minuten aangerekend.  We rekenen hiervoor voor op uw begrip.

Mutualiteiten

Bij mutualiteiten zijn er vaak enkele terugbetalingsmogelijkheden. Kijk zeker even de website van uw ziekenkas na om de geupdate tarieven en voorwaarden te kennen.

– Christelijk Ziekenfonds (CM): Per zitting  50 %, maximum van 30 euro. Leden met verhoogde tegemoetkoming per zitting 75 %  met maximum van 45 euro. Er zijn tot twaalf tegemoetkomingen per lid voorzien. Mijn CM-erkenningsnummer is 09976548

– Vlaams Neutraal Ziekenfonds: 10€ per sessie, maximum 5 sessies per jaar

– Socialistische Mutualiteit: dit verschilt van de provincie tot provincie

– Euromut: 10€ per sessie, maximum 6 sessies per jaar

– Liberale Mutualiteit: 20€ per sessie, maximum 6 sessies per jaar (enkel jongeren -19)

– Partena: €15 per sessie, maximum 6 sessies per jaar (enkel jongeren -19)

– Securex: 30€ per jaar (enkel jongeren -19)

Deze informatie is onder voorbehoud van wijzigingen. Voor meer info kan je jouw mutualiteit contacteren of kijken op www.compsy.be/reglementering/mutualiteit.

Over terugbetaling door de overheid deel ik grotendeels de mening van

Psychologen vrezen dat terugbetaling maat voor niets zal zijn.

18-05-2018
Maggie De Block
Al 20 jaar kijken de psychologen en hun cliënten uit naar een tussenkomst van de overheid voor psychologische begeleiding. Vandaag kondigde Maggie De Block de langverwachte terugbetaling aan. Een historisch moment, aldus de minister, maar de psychologen zullen de kelk alvast aan hen laten voorbijgaan. “Dit eenzijdig voorstel is niet realistisch, psychologen op het terrein zullen hier niet op intekenen,” aldus Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen.

Vanmiddag keurt de ministerraad een voorstel van Maggie De Block, federaal minister van volksgezondheid, goed wat voor het eerst voorziet in een terugbetaling van psychologische interventies. Het voorstel houdt in dat 4 tot max. 8 sessies bij de psycholoog terugbetaald zouden worden op voorwaarde dat de patiënt behoort tot de juiste doelgroep en verwezen wordt door een huisarts of psychiater. Het remgeld voor de patiënt bedraagt 11 €, het tarief bij de psycholoog zal 45 € bedragen. Het idee is zonder meer historisch te noemen. Voor het eerst overweegt een regering om eindelijk psychologische zorg terug te betalen. De manier waarop roept echter heel wat vragen op.

De psychologen zelf zijn echter allerminst opgezet met het voorstel. “Wat een historisch moment had kunnen zijn voor onze samenleving, gaat helaas verloren. Omwille van de beperktheid in budget en politieke compromissen, wordt er een voorstel uitgewerkt wat niet realistisch is voor de sector,” reageert Lowet teleurgesteld.

Er zijn 3 grote pijnpunten in het voorstel. Vooreerst de tarieven waar de psychologen aan moeten werken. “Het voorstel houdt in dat psychologen aan een vast tarief moeten werken van 45 €. Vandaag de dag werken we aan een tarief van 60 – 65€. Men vraagt ons dus eigenlijk om in te leveren, terwijl het huidige tarief nu al niet levensvatbaar is. Dit maakt dat vele collega’s deeltijds werken in de praktijken en dat de capaciteit aldaar onderbenut blijft. We willen onze praktijken net kunnen ontwikkelen zodat we de lange wachtlijsten in de sector kunnen wegwerken. Met deze voorwaarden verwachten we dat de collega’s massaal zullen weigeren om in te tekenen en dat dit voorstel dus een maat voor niets is,” stelt Lowet.

Een ander pijnpunt is de verplichte doorverwijzing door de huisarts of psychiater. Lowet vindt dit bijzonder merkwaardig: “Niemand is daar vragende partij voor, noch de huisartsen zelf, noch wij of de patiënten. De drempel naar een psycholoog is zo hoog, dat slechts 5 % van de mensen met psychische klachten uiteindelijk bij een psycholoog terecht komt. Het heeft dan geen zin om nog een extra drempel in te bouwen. Bovendien moet ook die consultatie terugbetaald worden, dus erg kostenefficiënt is dat ook niet,” aldus Lowet.

Tot slot is er nog de manier hoe er terugbetaald zal worden. “Het idee is om de middelen toe te kennen aan een ziekenhuis binnen een GGZ – netwerk. Dat ziekenhuis moet dan contracten afsluiten met individuele klinisch psychologen in het veld,” legt Lowet uit: “maar in de GGZ hervorming proberen we net al jaren de positie van het ziekenhuis af te bouwen en het zwaartepunt over te hevelen naar de eerstelijnszorg. Het is dan ook bijzonder vreemd om het ziekenhuis nu een centrale rol te laten spelen in de eerstelijnszorg.”

Uit https://www.vvkp.be/nieuwsbericht/psychologen-vrezen-dat-terugbetaling-maat-voor-niets-zal-zijn

Onkostennota

Indien u een onkostennota krijgt, gelieve deze te betalen binnen de veertien dagen na het versturen van dit schrijven. Bij gebrek  aan betaling zullen na de eerste aanmaning verwijlinteresten a rato van de wettelijke rentevoeten verschuldigd zijn. In geval van een eerste aanmaning is een bijkomende administratiekost  van 65 euro verschuldigd. Vervolgens zullen nog een tweede en derde aanmaning onder dezelfde voorwaarden verstuurd worden of gebeld worden, waarna het dossier onverwijld wordt overgemaakt voor verdere vorderingen. Bij verdere in gebreke stelling zal beroep gedaan woorden op een incassobureau of een deurwaarder. Deze kosten worden volledig verhaald op de schuldenaar. Bij een gerechtelijk geschil zijn de rechtbanken van Leuven bevoegd.  Indien een factuuur of kostennota niet klopt, gelieve deze te melden binnen de veertien dagen.

 

Gegevens

Ondernemingsnummer: BE0881225105 (eenmanszaak tot eind 2020)

Ondernemingsnummer: BE0737.961.647 (BV vanaf 20 november 2020)

Erkenningsnummer: nr. 771109366

Visumnummer: 290153 

CM-nummer: 09976548.

Bank nr: : BE81 7350 5476 0124 (KBC)

Vanaf 20 november 2019 is ons juridisch format in “Tim Peeters psycholoog BV” veranderd en daardoor ook het rekeningnummer in BE81 7350 5476 0124 (KBC).