Hoeveel kost een therapie?

Een vaak gestelde vraag is hoeveel psychotherapie nu mag kosten. Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Ik schets dit kort en probeer dit in mijn visie wat te kaderen.

Hoewel ik niet exact kan zeggen hoeveel het tarief zal bedragen (omdat het individueel bepaald wordt), kan ik wel meedelen dat de stelregel is dat de prijs van psychotherapie varieert naargelang de psychotherapeut en het type van therapie. Een korte therapie van het behavioristische type wordt dus noodzakelijkerwijs goedkoper dan vijf maanden of drie jaar psychoanalyse! U kan me natuurlijk altijd even contacteren om de meer individueel benaderende prijs te weten te komen (zie contact). Met sommige instellingen hebben wij afspraken omtrent het tarief. Zij zullen u in dat geval hiervan op de hoogte brengen.

U kan sowieso al eens kijken bij

 • uw mutualiteit
 • uw verzekering
 • uw werkgever
 • uw boekhouder

In elk geval zal de kost van onze sessies tijdens de eerste sessie het voorwerp zijn van een duidelijk mondelinge afspraak tussen u en mij.

Vrijstelling van BTW

De wet van 11 juli 2021 tot wijziging van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging betreft werd op 20 juli in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze wet is in werking getreden op 1 januari 2022. Het is momenteel afwachten op een circulaire die meer duidelijkheid moet verschaffen over de concrete wijzigingen ten gevolge van deze wet. Van zodra wij over meer informatie beschikken zullen wij hierover communiceren, en onderstaande webpagina overeenkomstig herwerken. In afwachting kunt u steeds contact opnemen met uw boekhouder.

Wel vrijstelling

Hoewel de diensten van een heel aantal zorgberoepen (zoals artsen) expliciet in artikel 44 aan bod komen, is dit niet het geval voor het beroep van psycholoog. Wel vindt u er een aantal algemenere vrijstellingen terug die ook van toepassing kunnen zijn op psychologen. Hiertoe behoren:

 • Diensten betreffende onderwijskeuze,
 • Diensten inzake gezinsvoorlichting.

Geen vrijstelling

Er bestaat geen vrijstelling voor de dienstverlening binnen huwelijksbureaus. Dit geldt eveneens voor handelingen die verband houden met arbeidspsychologie en betrekking hebben op:

 • aanwerving (evaluatie, selectie, integratie enz.),
 • arbeidsprestaties,
 • beroepsziekten,
 • werkgroepen (regels, conflicten enz.),
 • personeelsbeheer (motivatie, management enz.),
 • werkintegratie en re-integratie enz.

Indien uw activiteiten onder één van deze categorieën vallen bent u dus niet vrijgesteld van btw.

Op basis van de wetgeving die we hierboven beschrijven, is het niet altijd eenvoudig om te bepalen of u wel of niet onder de vrijstellingen valt. Indien u er niet zeker van bent, vraag dan raad aan uw plaatselijk btw-controlekantoor. Zij kunnen u vertellen of uw activiteiten al dan niet zijn vrijgesteld van btw. De Psychologencommissie kan dit in elk geval niet beoordelen.

Hoe betalen?

Het liefst wordt er na iedere sessie via bank-app betaald. Mocht dit niet kunnen, dan kan het ook via contant geld of  via bankoverschrijving.  Het eerste gesprek is standaard €85.

Kort telefonisch overleg van minder dan vijf minuten wordt niet aangerekend daarna wordt 15 euro per aangevangen tien minuten aangerekend. Telefonische sessies die op voorhand werden afgesproken, zijn gewoon aan het normale tarief.
We rekenen hiervoor voor op uw begrip.

Mutualiteiten

Bij mutualiteiten zijn er vaak enkele terugbetalingsmogelijkheden. Kijk zeker even de website van uw ziekenkas na om de geupdate tarieven en voorwaarden te kennen.

– Christelijk Ziekenfonds (CM): Per zitting  50 %, maximum van 30 euro. Leden met verhoogde tegemoetkoming per zitting 75 %  met maximum van 45 euro. Er zijn tot twaalf tegemoetkomingen per lid voorzien. Mijn CM-erkenningsnummer is 09976548

– Vlaams Neutraal Ziekenfonds: 10€ per sessie, maximum 5 sessies per jaar

– Neutraal Vlaams Ziekenfonds: ot maximum € 100 terug voor jongeren (10 consultaties van € 10) en tot € 50 terug voor volwassenen (5 consultaties van € 10

– Helan….

– Socialistische Mutualiteit: dit verschilt van de provincie tot provincie

– Euromut: 10€ per sessie, maximum 6 sessies per jaar

– Liberale Mutualiteit: 20€ per sessie, maximum 6 sessies per jaar (enkel jongeren -19)

– Partena: €15 per sessie, maximum 6 sessies per jaar (enkel jongeren -19)

– Securex: 30€ per jaar (enkel jongeren -19)

– Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) (18-64)

Deze informatie is onder voorbehoud van wijzigingen. Voor meer info kan je jouw mutualiteit contacteren of kijken op www.compsy.be/reglementering/mutualiteit en naar je hospitalisatieverzekering deelt in de kosten.

Kijk zeker onder het lemma “nieuws uit de media”.

Onkostennota en betalingstermijn

Indien u een onkostennota krijgt, gelieve deze te betalen binnen de veertien dagen na het versturen van dit schrijven. Bij gebrek  aan betaling zullen na de eerste aanmaning verwijlinteresten a rato van de wettelijke rentevoeten verschuldigd zijn. In geval van een eerste aanmaning is een bijkomende administratiekost  van 65 euro verschuldigd. Vervolgens zullen nog een tweede en derde aanmaning onder dezelfde voorwaarden verstuurd worden of gebeld worden, waarna het dossier onverwijld wordt overgemaakt voor verdere vorderingen. Bij verdere in gebreke stelling zal beroep gedaan woorden op een incassobureau of een deurwaarder. Deze kosten worden volledig verhaald op de schuldenaar. Bij een gerechtelijk geschil zijn de rechtbanken van Leuven bevoegd.  Indien een factuuur of kostennota niet klopt, gelieve deze te melden binnen de veertien dagen.

 

Gegevens

Ondernemingsnummer: BE0881225105 (eenmanszaak tot eind 2020)

Ondernemingsnummer: BE0737.961.647 (BV vanaf 20 november 2020)

Erkenningsnummer: nr. 771109366

Visumnummer: 290153 

CM-nummer: 09976548.

Bank nummer: : BE81 7350 5476 0124 (KBC)

Vanaf 20 november 2019 is ons juridisch format in “Tim Peeters psycholoog BV” veranderd en daardoor vervalt het oude rekeningnummer en wordt het nieuwe rekeningnummer BE81 7350 5476 0124 (KBC).