We geven zowel individuele, koppel-, gezins- als groepstherapie aan adolescenten (+14) en volwassenen die geconfronteerd worden met psychische problemen en hieraan via gesprekstherapie onder begeleiding van een psycholoog-psychotherapeut willen werken.

We werken via gesprekstherapieën, die zowel kortdurend als langdurend en intensief van aard kunnen zijn. Afhankelijk van de problematiek en de vraag werken we ondersteunend, inzichtgevend of oplossingsgericht. Onze invalshoek is hoofdzakelijk psychodynamisch (Freudiaans en Lacaniaans).

Na enkele kennismakingsgesprekken wordt er gekeken of we puur analytisch werken of dat u eerder gebaat bent bij een ondersteunende therapie. Psychoanalytische psychotherapie is geen directieve therapie. Pasklare antwoorden worden er niet gegeven.

De therapeut ondersteunt het spreken van de patiënt door actief te luisteren, vragen te stellen, hypothesen te formuleren en interpretaties af te toetsen. Er wordt een opening gecreëerd om het geheel vanuit een ander perspectief te benaderen. Onderliggende dynamieken en patronen worden hierdoor duidelijker. Belangrijk hierbij is het respect voor de tijd (uw ritme) en het zijn (geen oordeel). Het particulier verlangen van ieder subject staat hierbij centraal. De psychoanalyse spreekt mij bijzonder aan gezien het grondig rekening houdt met de geschiedenis van het subject en het onbewuste.

Belangrijk om te weten is dat ik vind dat therapie niet zozeer beoogt symptomen te verminderen maar vooral streeft naar het verminderen van de kwetsbaarheid en het vergroten van de psychische kracht via inzicht in zichzelf en in zijn of haar functioneren. De effecten van een goede therapie zijn daarom ook merkbaar op het vlak van sociaal functioneren, levenskwaliteit en de vermindering van vatbaarheid voor herval. Therapie vraagt een zekere vorm van moed, doorzettingsvermogen en investering.

We geven hieronder een overzicht van enkele probleemgebieden die ik behandel.

 • Identiteitsvragen
 • Trauma, PTSS
 • Oorlogsslachtoffers, terreur, aanslagen
 • Seksueel misbruik, incest
 • Psychosomatische klachten
 • Werkgerelateerde klachten, zoals “burn-out”
 • Algemeen onwelbevinden
 • Rouwverwerking
 • Chronisch vermoeidheidsyndroom en Fibromyalgie
 • Angst en depressie (paniekaanval, hyperventilatie, OCD, depressieve stoornissen, …)
 • Vage lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, maagpijn en benauwdheid
 • Dwangmatig handelen of terugkerende gedachten
 • Problemen in uw relatie/vriendschappen
 • Psychiatrische problematieken
 • Autisme en ASS
 • Levensvragen
 • Zingevingsvragen
 • Relaxatietherapie
 • Psycho-educatie over stoornissen
 • Slaapcursus
 • Workshops
 • Groepscohesie

De groepstherapieën gaan door te Bertem.

Indien nodig, werken we ook met tolken om het taalprobleem te verhelpen. De ze kosten zijn evenwel voor de aanvrager.